Scientix konferencija

Bila je čast biti jedan od učesnika druge Scientix konferencije

Kreativna škola – Baza znanja

Izašli su rezultati konkursa Kreativna škola.

Rad Kako da oživite priču je uša u Bazu znanja.