Uncategorized

World we want 2

U okviru nedelje programiranja organizovali smo aktivnost koja je povezana sa etvining projektom World we want 2 koju radimo zajedno sa učenicima iz Italije i Španije.

U okviru aktivnosti učenisi su imali zadatak da predstave svoje gradove i kullturno nasleđe koristeći alat za 3D modelovanje i VR/AR CoSpace Edu.
https://padlet.com/nada4web1/worldwewant

 

 

I am Nearpod PioNear :)

 

 

 

 

thumbnail_Nada

 

:)