Kako da…

Predstavljanje projekta Kako da oživite priču 

Detalji o događaju u  reportaži na RTV Pančevo, a rad nam se nalazi i na sajtu OpenEducationEurope

Ponosna sam na učenike!