SMMA

Na ovoj stranici će biti objavljivani sadržaji vezani za predmet Softverski multimedijalni alati.

2. Zadatak

- Kreiranje slike sa citatom

- Kreiranje audio fajla na osnovu citata korišćenjem programa za pretvaranje teksta u govor

- Ugradnja slike i audio fajla u post

 

1. Zadatak

Leave a Reply