Razmena dobrih ideja – nastavnička radionica u Glazgovu

U okviru radionice za nastavnike koja je održana od 9. do 11. januara 2015. godine, Scientix ambasadori su predstavili svoje aktivnosti u vezi projekta i u vezi svojih svakodnevnih obaveza. Bilo je tu različitih zanimljivih viđenja deseminacije projekta, ali i saradnje. Veliki broj interdisciplinarnih nastavničkih i učeničkih projekata je pokrenut na ovaj način, a naočito je bilo interesantno vidjenje koleginice sa Malte. Njena prezentacija o povezanosti ljudi koje je na ovaj način upoznala sa kolegama iz njene zemlje je bila vrlo inspirativna. U biti, mislim da je potpuno u pravu – morate izaći iz okvira da bi ste bolje sagledali situaciju u kojoj se nalazite.